Het SIN-puinexamen en de Inzettraining zijn uitgesteld.
Zie Agenda en Nieuws voor meer info.


Doel de SIN:

De Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN) is in 1992 op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht, als een voor Nederland overkoepelende organisatie voor de inzet van Reddingshonden. Het Ministerie heeft hiermee een landelijk aanspreekpunt gecreëerd voor het inzetten van honden bij rampen, vermissingen en calamiteiten.

De stichting heeft bovendien als taak te garanderen dat de inzetbare hondenteams aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Politiediensten, brandweer en particulieren kunnen bij vermissingen van mensen in binnen- en buitenland een beroep doen op gespecialiseerde teams.

Na alle reorganisaties van de politie in Nederland is de rol van de SIN gebleven zoals die oorspronkelijk was: de schakel tussen particuliere reddingshondenteams en overheid. Voor het zoeken naar overlevenden na aardbevingen, gasexplosies en instortingen kunnen honden worden ingezet die expliciet zoeken naar overlevenden onder het puin.

Gespecialiseerde teams

boot
Water-kantzoeken

Daarnaast heeft de SIN gespecialiseerde teams voor het zoeken naar vermiste mensen, waarvan niet bekend is of deze nog in leven zijn. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan vermissingen tijdens een bergwandeling in het buitenland, mensen die in overspannen toestand hun woning verlaten, kinderen die niet meer thuis komen en waarvan bijvoorbeeld het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf, ouderen en demente mensen die verdwenen zijn uit het verzorgingshuis en mensen die verdronken zijn.

hart
Vlaktezoeken

Non-Profit

De SIN is een non-profit organisatie.
Aansluiten bij de SIN is mogelijk voor organisaties die zich richten op de inzet van reddingshondenteams voor het zoeken naar vermiste personen en geschiedt door het voldoen van een jaarlijkse donatie (voor 2015 €120,-). SIN is lid van de International Rescue Dog Organisation (IRO) en ANBI-erkend.© 2015 SIN links KvK 41114723