VOG


Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. Omdat reddingshondengeleiders bij het zoeken naar vermisten te maken (kunnen) krijgen met kwestbare personen, vormt het hebben van een geldige VOG een vereiste om deel te kunnen nemen aan inzetten op verzoek van de politie.

Op dit moment staat de geldigheidsduur van het VOG voor burgerreddingshondengeleiders nog niet vast. Ook is nog sprake van onduidelijkheid over het aanvragen van een VOG voor burgerreddingshondengeleiders. Meer info hierover volgt zo spoedig mogelijk. Gevolg van deze onduidelijkheid is dat het aanvragen van het vereiste VOG op dit moment nog niet mogelijk is.

Tot er meer duidelijkheid is, is aanmelding en voorlopige plaatsing op de inzetlijst mogelijk als wél aan alle andere vereisten is voldaan. De plaatsing is pas definitief als ook het VOG door het secretariaat van de SIN is ontvangen.

Voor algemene informatie kunt u terecht bij Justis.nl


Privacyverklaring © 2015 SIN links KvK 41114723