Donatie- en Examentarieven
2016

Organisatie
aangesloten
bij de SIN

Organisatie
niet-aangesloten
bij de SIN

Tarief per deelnemend team
Sin-examen
25 euro
100 euro
Overheidsexamen
25 euro
100 euro

Inzetoefeningen
en
instructiedagen
per dag(deel)

gratis
25 euro

Jaarlijkse APK
vereist voor behoud van de
vermelding op de inzetlijst

gratis
25 euro
Jaarlijkse donatie per groep 120 euro


© 2015 SIN links KvK 41114723