Waarom is er de Stichting Inzet reddingshond Nederland?

De Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN) is in 1992 op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht als een voor Nederland overkoepelende organisatie voor de inzet van Reddingshonden. Het Ministerie heeft hiermee destijds een landelijk aanspreekpunt gecreëerd voor het inzetten van honden bij rampen, vermissingen en calamiteiten. Politiediensten, brandweer en particulieren kunnen sindsdien bij vermissingen van mensen in binnen- en buitenland een beroep doen op gespecialiseerde en gecertificeerde particuliere reddingshondenteams. De Stichting vormt de schakel tussen burger-reddingshondenteams en overheid.
Daarnaast heeft de Stichting een rol bij de certificering van reddingshondenteams en draagt ze er aan bij dat inzetbare reddingshondenteams aan de gestelde kwaliteitseisen (blijven) voldoen.

Gespecialiseerde en gecertificeerde teams

boot
Water-kantzoeken

De Stichting examineert en certificeert gespecialiseerde reddingshondenteams voor het zoeken naar vermiste mensen, waarvan niet bekend is of deze nog in leven zijn.
Door het organiseren van theoriebijeenkomsten en inzettrainingen voor gecertificeerde teams draagt de SIN bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de inzetbare reddingshondenteams.

Inzet op verzoek van de politie

Als de politie bij urgente vermissingen assistentie nodig heeft van burger-reddingshondenteams zorgt de Stichting op verzoek van de politie voor de coördinatie van gecertificeerde teams die voldoen aan de kwaliteitseisen die in 2017 met de politie zijn afgesproken. Bij een urgente vermissing vindt een zoekactie plaats onder leiding van de politie.

Inzet op verzoek van particulieren

De Stichting heeft geen eigen reddingshondenteams.
Wanneer de inzet van reddingshondenteams gewenst is bij een vermissing die door de politie niet als urgente vermissing wordt aangemerkt, dan coördineert de Stichting de inzet van gecertificeerde teams. Deze teams kunnen vervolgens ingezet worden vanuit de organisaties waarbij de teams zijn aangesloten. Deze organisaties garanderen de kwaliteit van de zoekactie door uitsluitend SIN-gecertificeerde reddingshondenteams deel te laten nemen aan een zoekactie.

hart
Vlaktezoeken

Non-Profit

De Stichting is een non-profit organisatie, Associated-member van de International Rescue Dog Organisation (IRO) en is ANBI-erkend.
Vindt u het werk van de SIN belangrijk? Dan kunt de SIN steunen met een (fiscaal aftrekbare) financiële bijdrage of met sponsoring in natura.Privacyverklaring © 2016-2022 SIN links KvK 41114723